हामी यहाँ छाैँ, उ मात्र उता छ ...

हामी यहाँ छाैँ, उ मात्र उता छ - रूपक शाक्य

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा